W Barće maja wot januara dźěći ćěkancow wuknyć

srjeda, 09. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Bart (SN/MiR). Wot klětušeho januara maja na Bartskej zakładnej šuli dźěći wuknyć, pochadźace z azyl pytacych swójbow. Tole wobkrući dźensa na naprašowanje Serbskich Nowin Malešanski wjesnjanosta Matthias Seidel (CDU). Na wčerawšej šulskej konferency, na kotrejž wobdźělichu so nimo nawodnistwa kubłanišća tež staršiscy zastupjerjo wšelakich lětnikow, je zamołwita sobudźěłaćerka Budyskeho regionalneho zarjada Sakskeje kubłanskeje agentury (SBAB) přitomnym rozłožiła, kak chce zarjad postupować. Wučerka z wotpowědnym wukubłanjom za němčinu jako cuzu rěč budźe w Barće wuwučować. Rodźena Pólka tuchwilu hišće na Budyskej Curierowej šuli skutkuje. „Ručež bě jasne, zo zarjaduja w Delnjej Hórce (Niedergurig) přebywanišćo požadarjow azyla, wědźachmy tež, zo změja šule našeje gmejny přichodnje dźěći ze swójbow, kotrež tu wo azyl proša“, rjekny Matthias Seidel. Hižo tehdy wotměchu so prěnje rozmołwy nastupajo zaměstnjenje dźěći w šulskej starobje we wotpowědnych kubłanišćach.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND