Za kóždeho, kiž pomoc trjebaše, sej chwile brała

štwórtk, 28. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Gizela Kotisekowa † Foto: Wolfgang Kotisek  Gizela Kotisekowa † Foto: Wolfgang Kotisek

Su 1970te lěta. Młody wučerski porik Gizela­ a Wolfgang Kotisekec bu po studiju wučerstwa na tři „winowatostne lěta“ na wsy­ zasadźeny – w Slepom. Dlěje, hač bě trjeba, tu wostać nochcyštaj. Wona podawaše dźěćom předmjety wuměłstwo, němčinu a jendźelšćinu, wón matematiku a fyziku. Samaj­ běštaj lědma staršej hač jeju šulerjo, a tak měještaj k nim najlěpši zwisk. Bórze wšak so tu zadomištaj: Wot lěta 1975 běštaj Gizela a Wolfgang Kotisekec w Brězowce kruće zakótwjenaj. Z winowatostnych lět bu wjele rjanych zhromadnych lět. Lěta 1951 rodźenu Gizelu pak je smjerć 4. apryla 2016 po ćežkej chorosći ze žiwjenja a z našeje srjedźizny torhnyła.

W nimale štyrjoch lětdźesatkach je Gizela­ Kotisekowa jako wušikna wučerka zamóhła šulerjow motiwować, jich zahorjeć. Wuměłstwo bě jeje konik, wona po­srědkowaše wuknjacym nastorki a je někotremužkuli puć do wuměłskeho powołanja runała. Jeje wuměłska žiłka bě tež w musicalowych projektach Slepjanskeje wyšeje šule njeparujomna, hdźež nawjedowaše skupinu za twar kulisow a jewišćowy wobraz.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND