Zo bychu dźěći strachi přewinyli

pjatk, 29. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Silja Kralec wjeseli so nad nowostku z LND.  Foto: SN/ Maćij Bulank Silja Kralec wjeseli so nad nowostku z LND. Foto: SN/ Maćij Bulank
Njebjelčicy (SN/MiR). Dwu- do třilětne dźěći skupiny „kubołćiki“ w Njebjelčanskej pěstowarni „Jan Skala – Barbojte kamuški“, kotraž je w nošerstwje Miłočanskeho Křesćanskeho socialneho-kubłanskeho skutka, běchu dźensa dopołdnja jara wćipne. Wšako běše hósć z Budyšina připowědźeny. Lektorka Ludoweho nakładnistwa Domowina Janina Mikławškowa pak njetrjebaše ani mjeńšiny, a wutroby małych připosłucharjow jej přilětowachu. Wona čitaše jim krótke teksty z nowostki LND „Dobru nócku, bariko“, kotraž powěda wo tym, kak hodźa so strachi přewinyć. Knihu z pjera němskeje awtorki Christy Kempter je Rejzka Deleńkec zeserbšćiła. „Je to prěni króć, zo bě so zakładnošulska wučerka na tajki přełožk zwažiła. A mam jón za jara poradźeny“, rjekny Janina Mikławškowa. „Kniha je myslena za dźěći wot dweju lět hač do předšulskeje staroby.“ Lektorka pak wě sej tež předstajić, zo šulske dźěći mjeńšim z njeje čitaja. Tež nawodnica Njebjelčanskeje pěstowarnje Andreja Hejdušcyna ma nowu knižku za hódnu. „Su to stawiznički, kotrež našim dźěćom rady předčitamy.
wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND