Wohnjowej woborje, kupjel a puće maja prioritu

štwórtk, 04. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Trjebin (AK/SN). Do swojeju wohnjoweju woborow w Trjebinje a Miłorazu chce Trjebinska gmejna dale inwestować. Tole podšmórny komornica Carmen Petrick na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady. Jeje čłonojo su tam lětuši hospodarski plan jednohłósnje wobzamknyli. „Wobě woborje dóstanjetej digitalne škričkowanske nastroje, Trjebinska nimo toho sirenu a nowu chorhoj“, komornica rozłoži. Dohromady chcedźa za wobor­nikow 25 000 eurow wudać.

Za Miłorasku kupjel wobstara gmejna Trjebin rjedźenski nastroj w hódnoće 5 000 eurow. Za wuporjedźenje železniskich přechodow planuja 16 000 eurow. Dalše dróhotwarske naprawy wopřijimuja 28 000 eurow. Za 6 000 eurow chcedźa nadróžne wobswětlenje instalować a za 6 500 eurow zwučowansku čaru za Trjebinskich wobornikow wutwarić. Jedyn z najwjetšich nadawkow pak budźe, staru rostlinsku wodočisćernju spotorhać. Za to chcedźa 165 000 eurow wudać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND