Njewšědna ideja na dowolu

srjeda, 02. septembera 2015
artikl hódnoćić
(2 )
Tobias Wćelich pospyta so na samonatwarjenej skakanskej wěži, Florian Wćelich, Fabian Ćěsla a Maik Wróbl (wotlěwa) přihladuja. Foto:  Julia Wćelichowa Tobias Wćelich pospyta so na samonatwarjenej skakanskej wěži, Florian Wćelich, Fabian Ćěsla a Maik Wróbl (wotlěwa) přihladuja. Foto: Julia Wćelichowa

Byrnjež po prózdninskim času zaso wšědny dźeń knježił, čujachmy so při horcym wjedrje minjenych dnjow hišće kaž na dowolu.

K tomu hodźi so naš dźensniši dowolowy wobraz, kotryž je nam Julia Wćelichowa z Koslowa pósłała. Wona mjez druhim pisa, zo na ćopłych dnjach kóždy za wochłódnjenjom pyta. Koslowčenjo činja to rady w Nižej Wsy abo w małej Hórčanskej skale. „Ale jenož tam a sem płuwać bě třom młodym mužam přewostudłe. Tak su sej Florian a Tobias Wćelich z Koslowa a Maik Wróbl z Bóšic hłójčku łamali, kak móhli transportabelnu, płuwacu skakansku wěžu skonstruować. Hdyž běchu ju dotwarili, dyrbjachu ju hnydom wuspytać a dojědźechu sej do Hórčanskeje skały“, ­Koslowčanka roz­prawja. Wuslědk dźěła młodych konstrukterow je na delnim foće widźeć.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND