Nowe žiwjenje w ruinje cyrkwje

srjeda, 09. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Za rozwalinu mnišeje cyrkwje kaž tež susodnu wodarnju ma Budyske měšćanske zarjadnistwo  zajimawe plany.  Foto: SN/Maćij Bulank Za rozwalinu mnišeje cyrkwje kaž tež susodnu wodarnju ma Budyske měšćanske zarjadnistwo zajimawe plany. Foto: SN/Maćij Bulank

Nowe kulturne srjedźišćo ma so w Budyskim starym měsće wutworić. Tudyšu ruinu mnišeje cyrkwje nochce město jeno zachować, ale ju tak wutwarić, zo hodźi so za najwšelakoriše kulturne zarjadowanja wužiwać.

Budyšin (SN/MiR). Impozantna rozwa­lina bywšeho franciskanskeho klóštra w Budyskim starym měsće móhła přichodnje nowy magnet wobydlerjam a wopytowarjam być. Tam hodźeli so kulturne zarjadowanja mjeńšeho razu přewjesć. Samo kwasy, dźěl Budyskeho nalěća abo rozšěrjene hodowne wiki su předstajomne. Wotpowědnym planam su měšćanscy radźićeljo na swojim zašłym posedźenju přihłosowali.

Najprjedy pak dyrbi so akutnje wohroženy areal zawěsćić. Na wuchodnym dźělu­ bywšeje cyrkwje po Druhej swětowej wójnje ničo porjedźeli njejsu, tak zo hrozy so historiska twarska substanca sypnyć. Po dołhich jednanjach z wobse­dźerjemi chce město nětko něhdźe 400 kwadratnych metrow wulku ležownosć kupić a rozwalinu saněrować. To ma ně­hdźe 807 000 eurow płaćić.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND