Přirodne twory z rukow torhali

póndźela, 14. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Nimale 5 000 ludźi je zawčerawšim, sobotu, nazymske wiki přirody w Stróži wo pytało. Tam dožiwichu tohorunja pólsko-łemkowsku folklornu skupinu  Kyczera, kotraž  tež wosrjedź wikowarjow zahudźi.  Foto: Constanze Knapppowa Nimale 5 000 ludźi je zawčerawšim, sobotu, nazymske wiki přirody w Stróži wo pytało. Tam dožiwichu tohorunja pólsko-łemkowsku folklornu skupinu Kyczera, kotraž tež wosrjedź wikowarjow zahudźi. Foto: Constanze Knapppowa

Tysacy zajimcow su sobotu na přirodowe wiki do Stróže pola Hućiny ćahnyli. To drje je so za wšitkich zadaniło, mjez druhim regionalnych wudźěłkow a łemkowskeje kultury dla.

Stróža (CK/SN). „Wulkotnu naladu“, chwaleše sej tež Marion Frenzelowa. Wikowarka z Přezdrěnka w Radworskej gmejnje bě prěni raz na Stróžanskich přirodowych wikach, hdźež poskićeše wjace hač połsta družin marmelady ze swójskeje ­produkcije. Kombinacije z bozanku a z jara strowymi aronija-jahodami jej kupcy runjewon z rukow torhachu. Marion Frenzelowa předawa swoje wudźěłki ­hewak zwjetša na Budyskich zelenych wikach a dodawa je někotrym biowobchodam. ­Jako nowačka na 18. nazymskich wikach přirody w Stróži bě wona „dospołnje spokojom“.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND