Wójnske škody we wobliču wsy

srjeda, 14. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Nawoda Njeswačanskeho domizniskeho muzeja Arnd Lehmann (srjedźa) je minjenu sobotu na hišće dźensa eksistowace wójnske škody z kónca apryla 1945 w srjedźišću wsy pokazał.  Foto: Manfred Laduš Nawoda Njeswačanskeho domizniskeho muzeja Arnd Lehmann (srjedźa) je minjenu sobotu na hišće dźensa eksistowace wójnske škody z kónca apryla 1945 w srjedźišću wsy pokazał. Foto: Manfred Laduš

Njeswačidło (ML/SN). Kónc apryla 1945 bu při ćežkich třěleńcach wojakow 2. pólskeje a sowjetskeje armeje přećiwo nadběhowacym jednotkam hitlerskeho wójska 85 procentow ­ twarjenjow w Njeswačidle sylnje wobškodźene­ abo zničene. Někotre we wjesnym srjedźišću njejsu hač do dźensnišeho znowa natwarjene. Wo tym móža so wopytowarjo we wustajeńcy w tamnišim domizniskim muzeju přeswědčić, kotraž je hač do 15. nowembra přistupna. Nawoda muzeja Arnd Lehmann je minjenu sobotu třeći króć tójšto zajimcow po wsy wjedł a jim škody a straty bojow na městnje rozłožił. Wodźenje za­poča so při radnicy, kotraž bě něhdy napřećo 1890 twarjenemu dwórnišću wila­ inženjera Huga Herrmanna. Při wojo­wanjach 1945 bu wila z tykowanymi swislemi­ z lěta 1912 runje tak zničena kaž susodne hospodarske twarjenja Pěčkec,­ nětko Guttec statoka. Na jich městnje je parkowanišćo při radnicy.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND