Nakup w swětle swěčkow

štwórtk, 29. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (CK/SN). 13. raz wotměje so sobotu 7. nowembra, Budyska Romantica, hdyž móžeš hač do 22 hodź. w swětle swěčkow nakupować. Z toho nimaja jenož wobydlerjo a hosćo profitować, ale tež wobchodnicy w nutřkownym měsće, rjekny nowy wyši měšćanosta Alexander Ahrens (njestronjan) na předstajenju programa. Tón wopřijimuje po słowach noweje citymanagerki Gunhild Mimus někotre nowosće, kotrež budu „młódše a wótřiše“. Přiwšěm matej w srjedźišću wikowanje a předawanje stać, „zo njebychu ludźo jenož wot wobchoda k wobchodej ćahali a so zabawjeć dali“.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND