Domizna młodym ćěkancam

pjatk, 30. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Něhdyša kubłarka w Debrikečanskim domje za zbrašenych Petra Lehmann je spokojom z nowym wohotowanjom a ze zaměrom domu. Foto: Carmen Schumann Něhdyša kubłarka w Debrikečanskim domje za zbrašenych Petra Lehmann je spokojom z nowym wohotowanjom a ze zaměrom domu. Foto: Carmen Schumann

Debrikecy (CS/SN). Nimale 120 wopytowarjow, mjez nimi Hodźijski wjesnjanosta Gerald Meyer (njestronjan), zajimowachu so wčera popołdnju za dom, w kotrymž budu zaměstnjeni njepołnolětni młodźi ćěkancy bjez přewoda. W něhdyšim domje za zbrašenych nastachu městna za 24 młodostnych. Zamołwitosć za škit njepołnolětnych přewozmje Budyski wokrjesny młodźinski zarjad. Zastarać budźe wobydlerjow domu AWO Łužica a Budyšin. 15 přistajenych chce so młodostnym wěnować a jich na žiwjenje w Němskej přihotować. Dźesaćo z nich su so wčera na dnju wotewrjenych duri wobdźělili a zajimcam přichodne nadawki rozjasnili. W nocy budźetaj so dwaj kubłarjej wo młodostnych starać, jedyn jako narěčenski partner, tamny změje hotowostnu słužbu. Nimo toho změje so stražnik w času wot 22 do 6 hodź. wo wěstotu starać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND