Krótkopowěsće (01.02.16)

póndźela, 01. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Pytaja za institut direktora

Drježdźany. Na Instituće za slawistiku Drježdźanskeje techniskeje uniwersity je profesura za zapadosłowjansku, wosebje serbsku literarnu a kulturnu wědomosć, zwjazana z městnom direktora Serbskeho instituta, wupisana. Hač do 3. měrca móža so zajimcy požadać. Wědomostna rada Němskeje bě w ewaluaciji Serbskeho instituta namjetowała, slědźenišćo z uniwersitu zwjazać.

Matrix ze Serbomaj

Ludwigsburg. W najnowšim wudaću němskorěčneho časopisa za literaturu a wuměłstwo Matrix staj mjez druhim Beno Budar a Benedikt Dyrlich z přinoškomaj zastupjenaj, a to w tematiskim ćežišću pod hesłom „Tamne Drježdźany – literarny wšědny dźeń w połobskim Florencu“. Matrix wuchadźa w Ludwigsburgskim nakładnistwje POP.

Hotuja so na jubilej reformacije

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND