Krótkopowěsće (01.02.16)

póndźela, 01. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Pytaja za institut direktora

Drježdźany. Na Instituće za slawistiku Drježdźanskeje techniskeje uniwersity je profesura za zapadosłowjansku, wosebje serbsku literarnu a kulturnu wědomosć, zwjazana z městnom direktora Serbskeho instituta, wupisana. Hač do 3. měrca móža so zajimcy požadać. Wědomostna rada Němskeje bě w ewaluaciji Serbskeho instituta namjetowała, slědźenišćo z uniwersitu zwjazać.

Matrix ze Serbomaj

Ludwigsburg. W najnowšim wudaću němskorěčneho časopisa za literaturu a wuměłstwo Matrix staj mjez druhim Beno Budar a Benedikt Dyrlich z přinoškomaj zastupjenaj, a to w tematiskim ćežišću pod hesłom „Tamne Drježdźany – literarny wšědny dźeń w połobskim Florencu“. Matrix wuchadźa w Ludwigsburgskim nakładnistwje POP.

Hotuja so na jubilej reformacije

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND