Maja wudawki derje w horšći

póndźela, 08. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Na swojim zašłym posedźenju zaběrachu so Běłowodźanscy měšćanscy radźićeljo mjez druhim z nowej lodosportowej arenu. Dotalna přiražka města po wšěm zdaću njedosaha.

Běła Woda (AK/SN). Wo eficientne wućeženje lodoweje areny chcetej so Běłowodźanske lodosportowe towarstwo a město dale zhromadnje prócować. „Mamy wudawki dotal derje w horšći“, rjekny komornik Rico Jung na zašłym posedźenju měšćanskeje rady, wuhódnoćejo bilancu 2015. „Porno planej smy 135 000 eurow mjenje za milinu wudali a 28 000 eurow mjenje za tepjenje. Za wu- a dalekubłanje smy 12 000 eurow zaplanowali, tola wudachmy jeničce 6 300 eurow.“

Hinaše je połoženje nastupajo dochody. Lodosportowe towarstwo jako wobhospodar areny bě loni přiražku města we wysokosći 345 000 eurow planowało. Tale suma pak po słowach Rica Junga njedosaha. „Porno zašłym lětam mějachmy tójšto wjace wudawkow.“ Deficit mějachu na přikład w gastronomiji, při lodowej diskotece a w druhich wobłukach. Při popłatkach je město 4 500 eurow dochodow zličiło. Doskónčna zličbowanka dochodow a wudawkow ma w aprylu předležeć, připowědźi Rico Jung.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND