Wjelk dale wobydlerstwo pači

pjatk, 12. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wjelk bě wčera ćežišćo zhroma­dźi­zny w Róžeńće. Žane druhe zwěrjo woby­dlerstwo tež we Łužicy tak njepači.

Róžant (SN/JaW). Diskusija a prašenja postajowachu informa­ciske zarjadowanje kontaktneho wjelčeho běrowa wčera w Róžeńće. Wjelk bě ćežišćo, a tón ma mjez Serbami přiwisnikow kaž tež přećiwnikow. „Runje tohodla je wažne informować. Njewěda je wulka“, rjekny projektowa nawodnica kontaktneho běrowa Vanessa Ludwig Serbskim Nowinam.

K zahajenju postrowi młoda Róžeńčanka Sofija Liehnec, swobodna referentka w běrowje, něhdźe 40 přitomnych serbsce. Zhromadnje z Vanessu Ludwig poda wona tójšto faktow. Tak je tuchwilu w Němskej 31 wjelčich črjódow žiwych, dźesać z nich w Sakskej. Róžeńčanske wobsteji z lěta 2013 a ma aktualnje štyri młodźata. Loni přizjewichu w kónčinje 22 nadpadow wjelka, w pjeć padach njebě skót dosć škitany. Tež škitnym naprawam a spěchowanju so Vanessa Ludwig wě­nowaše. Wona tež njezataji, zo je wjelk strašne zwěrjo. Zas a zas skedźbni tež na to, zo wjelk derje wuknje. Tuž měli jemu tak ćežko kaž móžno činić, zo na domjacy skót njepřińdźe.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND