Wjelk dale wobydlerstwo pači

pjatk, 12. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wjelk bě wčera ćežišćo zhroma­dźi­zny w Róžeńće. Žane druhe zwěrjo woby­dlerstwo tež we Łužicy tak njepači.

Róžant (SN/JaW). Diskusija a prašenja postajowachu informa­ciske zarjadowanje kontaktneho wjelčeho běrowa wčera w Róžeńće. Wjelk bě ćežišćo, a tón ma mjez Serbami přiwisnikow kaž tež přećiwnikow. „Runje tohodla je wažne informować. Njewěda je wulka“, rjekny projektowa nawodnica kontaktneho běrowa Vanessa Ludwig Serbskim Nowinam.

K zahajenju postrowi młoda Róžeńčanka Sofija Liehnec, swobodna referentka w běrowje, něhdźe 40 přitomnych serbsce. Zhromadnje z Vanessu Ludwig poda wona tójšto faktow. Tak je tuchwilu w Němskej 31 wjelčich črjódow žiwych, dźesać z nich w Sakskej. Róžeńčanske wobsteji z lěta 2013 a ma aktualnje štyri młodźata. Loni přizjewichu w kónčinje 22 nadpadow wjelka, w pjeć padach njebě skót dosć škitany. Tež škitnym naprawam a spěchowanju so Vanessa Ludwig wě­nowaše. Wona tež njezataji, zo je wjelk strašne zwěrjo. Zas a zas skedźbni tež na to, zo wjelk derje wuknje. Tuž měli jemu tak ćežko kaž móžno činić, zo na domjacy skót njepřińdźe.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND