Ćěkancow decentralnje zaměstnjeja

póndźela, 15. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Zhorjelc (AK/SN). Wokrjes Zhorjelc dale na tym wobstawa, požadarjow azyla decentralnje zaměstnić. „Z cyłkownje 2 600 ćěkancow we wokrjesu bydli 1 400 decentralnje w bydlenjach a 1 200 w zhromadnych přebywarnjach. Tak smy při­wšěm hižo 54 procentow z nich decentralnje zaměstnili“, zdźěli Werner Genau, decernent za porjad, twarstwo, wobchad a škit před katastrofami, medijam.

Jara wulku perspektiwu na dołhodobny přebytk w Němskej ma tuchwilu 1 264 ćěkancow. Z toho je 1 075 Syričanow, mjez nimi 420 dźěći w starobje hač do 14 lět a 370 młodostnych w starobje mjez 15 a 26 lětami. „Narok na naše šule bjezdwěla přiběra“, Genau rozłoži. Tule su z městom Zhorjelcom we wuskim zwisku. „Chcemy a dyrbimy dobre kubłanske wuměnjenja wutworić.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND