Kubłanišćo w lěću twarnišćo

štwórtk, 10. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Bórze započnu Kulowsku Krabatowu zakładnu šulu saněrować

Kulow (AK/SN). W lěću móže město Kulow swoju Krabatowu zakładnu šulu wobšěrnje saněrować započeć. Tole podšmórny nawoda twarskeho zarjada ­Stephen Rachel na wčerawšim posedźenju měšćanskeje rady. Kulow nadźija so srědkow z twarskeho spěchowanskeho programa zwjazkoweho wobswětoweho ministerstwa za mjeńše města a wsy. Dwě třećinje cyłkownych wudawkow 850 000 eurow matej ze spěchowanskeho hornca dochadźeć, jednu třećinu přida město Kulow jako swójski podźěl.

„Krabatowa šula bu 1928 twarjena a steji dźensa pod škitom pomnikow“, Stephen Rachel wčera rozłoži, „wobšěrne saněrowanje je nuznje trěbne, přede­wšěm za wšitke nošerje medijow.“ W prěnim twarskim wotrězku ponowja wšu elektriku kubłanišća kaž tež alarmowu připrawu, nuzowe wobswětlenje a při­zjewjaki kura. Za 29 000 eurow dósta Jasčanski inženjerski běrow Tomaša Lipiča nadawk, elektriku planować. Tele dźěła chcedźa w lětnich prózdninach zwoprawdźić. Lětsa maja w Kulowje dohromady 250 000 eurow za zakładnu šulu předwidźane, rjekny Rachel.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND