Kubłanišćo w lěću twarnišćo

štwórtk, 10. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Bórze započnu Kulowsku Krabatowu zakładnu šulu saněrować

Kulow (AK/SN). W lěću móže město Kulow swoju Krabatowu zakładnu šulu wobšěrnje saněrować započeć. Tole podšmórny nawoda twarskeho zarjada ­Stephen Rachel na wčerawšim posedźenju měšćanskeje rady. Kulow nadźija so srědkow z twarskeho spěchowanskeho programa zwjazkoweho wobswětoweho ministerstwa za mjeńše města a wsy. Dwě třećinje cyłkownych wudawkow 850 000 eurow matej ze spěchowanskeho hornca dochadźeć, jednu třećinu přida město Kulow jako swójski podźěl.

„Krabatowa šula bu 1928 twarjena a steji dźensa pod škitom pomnikow“, Stephen Rachel wčera rozłoži, „wobšěrne saněrowanje je nuznje trěbne, přede­wšěm za wšitke nošerje medijow.“ W prěnim twarskim wotrězku ponowja wšu elektriku kubłanišća kaž tež alarmowu připrawu, nuzowe wobswětlenje a při­zjewjaki kura. Za 29 000 eurow dósta Jasčanski inženjerski běrow Tomaša Lipiča nadawk, elektriku planować. Tele dźěła chcedźa w lětnich prózdninach zwoprawdźić. Lětsa maja w Kulowje dohromady 250 000 eurow za zakładnu šulu předwidźane, rjekny Rachel.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND