Lutuja hdźežkuli móžno

pjatk, 11. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Chróšćanska gmejna tež z wobmjezowanymi srědkami inwestuje

Chrósćicy (SN/MWj). Zo móhła swoje winowatostne nadawki spjelnić, hižo zahajene twarske projekty dokónčić a dalše trěbne inwesticije zwoprawdźić, dyrbi gmejna Chrósćicy swoje financy dale konsolidować. To je zakład hospodarskeho plana 2016, z kotrymž je so gmejnska rada na swojim wčerawšim posedźenju zaběrała. Prěni raz po dołhim času njewotmě so zeńdźenje w Chróšćanskej sydarni, ale w Nukničanskej barace.

Hižo do wčerawšeho posedźenja běchu so radźićeljo dojednali, tež najmjeńše móžnosće lutowanja wužiwać, za čož so wjesnjanosta Marko Kliman (CDU) nětko wuraznje dźakowaše. W Chrósćicach wuskutkuje so lutowanje samo tak, zo to kóždy jednotliwy gmejnski radźićel w swojej móšni pytnje. Tak woni wčera wobzamknychu, změnić wustawki wo zarunanju za čestnohamtske dźěło a so swojeho zarunanja zdźěla wzdać. Dale redukuje gmejna swoju přiražku wjesnym klubam wot tuchwilu lětnje 1 000 na 500 eurow. Nimo toho zwyši ležownostny dawk A na 320 procentow a ležownostny dawk B na 420 proc. Z toho ma gmejna přidatne dochody 3 500 eurow. Lutować chcedźa tohorunja z tym, zo inwestuja do komunalneje techniki. Za gmejnski traktor kupja připowěšak, nakładowak a trawusyčak. Hdyž gmejna swoje zelenišća sama syče, zalutuje něšto tysac eurow­ tuchwilnych wudawkow.

Lětuša najwažniša inwesticija je do­twar noweje pěstowarnje. Ryzy twar drje dóstanu dospołnje spěchowany, nutřkowne wuhotowanje pak nic. Za to budu dalše wudawki trěbne. A klětu čaka hižo přichodna inwesticija. Potom dyrbja mjenujcy pjenjezy za wohnjoškitne naprawy w šulskim twarjenju wudać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND