Klóšter bróžnju zaso natwari

wutora, 19. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Daniel Rychtar (nalěwo) a Frank Weigel staj za twar noweje klóšterskeje bróžnje (wobraz naprawo) sobu zamołwitaj.  Foto: mwe Daniel Rychtar (nalěwo) a Frank Weigel staj za twar noweje klóšterskeje bróžnje (wobraz naprawo) sobu zamołwitaj. Foto: mwe

So za cyhelowe murje na historiskim městnje rozsudźili

Pančicy-Kukow (SN/mwe). 3. oktobra 2009 so nawječor na klóšterskim dworje w Kukowje bróžnja paleše. Płomjenja běchu daloko widźeć, wjacore wohnjowe wobory z cyłeje wokoliny woheń tehdy zhašachu. Na kóncu pak so twarjenje, w kotrymž bě tež wowčernja zaměstnjena, dospołnje hač na zakładne murje wotpali. Mnozy wobydlerjo so nětko přez cyły čas prašachu, hač Pančičanski klóšter Marijineje hwězdy bróžnju scyła zaso natwari a hdyž, za čo chcył ju wužiwać. Štóž tele dny w Pančicach-Kukowje po Chróšćanskej dróze jědźe, widźi, zo so tam pilnje twari a zo na Kukowskim klóšterskim dworje nowa bróžnja nastawa. To je dospołne nowe twarjenje, ale cyle po tradicionalnym a historiskim wašnju. Po dokładnym přemyslowanju, pruwowanju a swědomitych jednanjach z wotpowědnymi instancami so zamołwići klóštra za tutu wariantu rozsudźichu. Daniel Rychtar, tam zamołwity za twarske naležnosće, Serbskim Nowinam praji,­ zo inwesticija něhdźe 220 000 eurow­ płaći.
wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND