Měrja so na třěchu šule

pjatk, 22. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wotrow (SN/MWj). Ze srědkami ze sakskeho zakonja wo přisporjenju inwesticiskeje mocy komunow chce gmejna Pančicy-Kukow klětu třěchu Šule Ćišinskeho saněrować. Na to su so gmejnscy radźićeljo wčera dojednali. Kaž wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) zdźěli, změja hromadźe ze swójskim podźělom nimale 230 000 eurow k dispoziciji. Spěchowanje rozklučuje so na podźělej Zwjazka a Sakskeje. Zwjazkowy podźěl maja za energetiske saněrowanje twarjenjow wužić, sakski za šulske twarjenja. W padźe šulskeje třěchi hodźałoj so tak wobaj dźělej spěchowanja do jednoho projekta zwjesć, wjesnjanosta rozłoži. Hač do 13. meje dyrbi gmejna nětko wokrjesej zdźělić, za čo chce pjenjezy wužić.

Ponowjenje třěchi Šule Ćišinskeho ma něhdźe 320 000 eurow wučinjeć. Zo by gmejna tole financować móhła, budu dalše swójske srědki k tomu trjebać. Problematiska móhła solarna připrawa na třěše być. Ju bychu za čas twarskich dźěłow wjacore tydźenje wotewzać dyrbjeli, štož pak w zrěčenju zapisane njeje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND