Wužadanje wosebiteho razu

wutora, 26. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Józef Šołta ponowja nutřkowny wobmjetk kapałki pola Smječkec. Za to ma hotowu měšeńcu, kotruž sej na městnje změša. Za železne  wrota trjeba hišće kruty zamk. Tajki po dorěčenju ze zamkarjom bórze zatwari.  Foto: Jan Kral Józef Šołta ponowja nutřkowny wobmjetk kapałki pola Smječkec. Za to ma hotowu měšeńcu, kotruž sej na městnje změša. Za železne wrota trjeba hišće kruty zamk. Tajki po dorěčenju ze zamkarjom bórze zatwari. Foto: Jan Kral

Kapałku swjateho Ławrjenca pola Smječkec wobšěrnje ponowja

Smječkecy (JK/SN). Blisko Janskeje kupjele do směra na Wudwor je Sulšečanski samostatny twarski předewzaćel Józef Šołta přewzał naročny nadawk, na kotrymž nimale zadwěluje. W nadawku rodźeneho Wudworčana a nětko blisko Hamburga bydlaceho Jurja Šołty ponowja rodźeny Lejnjan składnostnje jeho 90tych narodnin kapałku, swjatemu Ławrjencej poswjećenu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND