Nowa klinika za neurologiju poručenje

pjatk, 29. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerowska chorownja reaguje na wjetšu potrjebu zastaranja

Wojerecy (SN/mwe). Klinikum łužiskeje jězoriny we Wojerecach ma nowu kliniku za neurologiju. Chorownja reaguje tak na wjetšu potrjebu medicinskeho zastaranja na tym polu. Dźeń a wjace ludźi na přikład ćerpi demencu abo na parkinsonowu chorosć.

Mnohim pacientam je Wojerowska nowa neurologiska klinika wulke wolóženje, dokelž móža so wotnětka w bliskosći lěkować dać. „Z nowym šeflěkarjom dr. med. Andreasom Linsu mamy wysokokwalifikowaneho medicinarja, kiž je jara angažowany“, z jězorinoweho klinikuma rěka. Linsy poboku staj wyšej lěkarjej Olga Tagonow a Frank Rost. Wonaj staj tohorunja fachowaj lěkarjej za neurologiju a přewodźataj dotal přede­wšěm pacientow, kotřiž běchu na božu ručku schorjeli. Z nowej kliniku dósta Wojerowska chorownja dalši wosebity medicinski wobłuk na jara wysokim niwowje.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND