Swjedźeń hibićiwych ludźi

póndźela, 01. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Što dorosćeni mužojo wšitko zdokonjeja, hdyž smědźa so nachwilnje do časa dźěćatstwa nawróćić, dožiwichu hosćo Koćinskeho wjesneho swjedźenja na wčerawšim předstajenju „kotoła pisaneho“. Foto: Alfons Handrik Što dorosćeni mužojo wšitko zdokonjeja, hdyž smědźa so nachwilnje do časa dźěćatstwa nawróćić, dožiwichu hosćo Koćinskeho wjesneho swjedźenja na wčerawšim předstajenju „kotoła pisaneho“. Foto: Alfons Handrik

Mjeztym 16 lět nawjeduje Marija Latowa Koćinski wjesny klub z jeho 27 čłonami. Wčera po zakónčenju wjesneho swjedźenja wona hódnoćeše, zo je so rozsud, přewjesć swjedźeń druhi raz při kapałce wosrjedź wsy a nic na łuce za Koćinu, jako přewšo wunošny wopo­kazał.

Koćina (aha/SN). Nimo 19. raz pospochi do swjedźenja zapřijateho „kotoła pisaneho“ zabrachu sportowe wubědźowanja wažne městno. Tak wubědźowaše so sobotu pjeć mustwow w kopańcy, hdźež wuńdźechu Koćinjenjo před nowej Kulowskej wubranku jako dobyćer. Tež mjez třomi na trawniku za bulom honjacymi dźěćacymi mustwami bě domjace najlěpše. Na woběmaj dnjomaj su tohorunja kehelowali. Dźěći w dwěmaj starobnymaj skupinomaj so runje tak prócowachu kaž žony, z třomi kulemi maksimalnu ličbu drjewow powalić. Terez Reineltec je z 23 kehelemi snadnje před Jenny Markec (21) a Margit Korchowej (20) dobyła. Mjez třiceći mužemi docpěchu hnydom štyrjo 24 kehelow. Mjez nimi přesadźi so Pětr Reinelt před Tobiasom Čórlichom a Joachimom Kostoržom.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND