Znowa wulkotna atmosfera

póndźela, 01. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Na LPG-marathonje Sernjanskeho wjesneho swjedźenja naklepane kosy mějachu so tež wěcywustojnje posudźować. W moderaciji braški Marka Jurka (nalěwo), kiž marathon komentowaše, posudźowaštaj kwalitu naklepanych kosow mjez druhim Jan Pjech z Noweje Wjeski a Róžeńčan Křesćan Bejma (2. a 5. wotlěwa), wupruwowanej fachowcaj na tym polu. Foto: Feliks Haza Na LPG-marathonje Sernjanskeho wjesneho swjedźenja naklepane kosy mějachu so tež wěcywustojnje posudźować. W moderaciji braški Marka Jurka (nalěwo), kiž marathon komentowaše, posudźowaštaj kwalitu naklepanych kosow mjez druhim Jan Pjech z Noweje Wjeski a Róžeńčan Křesćan Bejma (2. a 5. wotlěwa), wupruwowanej fachowcaj na tym polu. Foto: Feliks Haza

Wjesny swjedźeń w Sernjanach wuspěšny z nazhonjenjow a organizacije

Sernjany (JK/SN). Wot prěnjeho wokomika, jako so wjesny swjedźeń z wubědźowanjom wohnjowych woborow zahaji, hač do poslednjeje štučki njedźelnych rejow knježeše dobra nalada. Tak móžachu organizatorojo wjac hač spokojom być. Na třoch dnjach su hosćo a zajimcy wobkrućili, zo je zestawa programa a wotměnjawa zabawa Sernjanskich wjesnjanow wokoło Rafaela Matki do čorneho trjechiła. Prěni wjeršk, pjatkowne wubědźowanje wohnjowych woborow, kotrež wobornicy z delnich Sulšec za sebje rozsudźichu, bě prawa přičina, fasku piwa natočić a njedać jej hač do kónca swje- dźenja wusaknyć. Sobotu wječor wabjachu hudźbnicy wosebje młodych ludźi do rejki. Nalada so po kopolatym spočatku hladajcy polěpši a docpě z hudźbu Dr. Tasty nócny wjeršk a kónc.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND