Horca faza probow zahajena

srjeda, 31. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Za lětuše Krabatowe swjedźenske hry su tele dny róle mjez lajskimi dźiwadźelni kami rozdźělili, a zamołwita za kostimy Sylvia Fenk je tule za Hannu-Elisu, Linu a Lieselottu (wotlěwa) hižo raz kostimy zestajała.  Foto: Ulrike Herzger Za lětuše Krabatowe swjedźenske hry su tele dny róle mjez lajskimi dźiwadźelni kami rozdźělili, a zamołwita za kostimy Sylvia Fenk je tule za Hannu-Elisu, Linu a Lieselottu (wotlěwa) hižo raz kostimy zestajała. Foto: Ulrike Herzger

Čorny Chołmc (UH/SN). Lěćo budźe na kromje Čorneho Chołmca znowa magiske – předewšěm w času wot 21. junija hač do 9. julija. Přetož to wotměja so na 15 wupředatych předstajenjach w Kra­batowym młynje wulce wočakowane 6. Krabatowe swjedźenske hry na přirodnym jewišću pod hołym njebjom. Potom smě so publikum zaso na stawiznu połnu lesće, magije a mystiki wjeselić.

Inscenacija pak njezměje znaty ramik zašłych lět. „Wšako je žiwjenje druhdy hinaše,­ hač sej zwoprědka mysliš“, praji direktor swjedźenskich hrow Peter Siebecke. Přiwšěm wostanu wón, wuměłstwowy nawoda Alexander Siebecke a režiser ­Andreas Hüttner swěrni hesłu wuspěšneho koncepta: „Wjes hraje dźi­wadło“. W lětušim kruchu „Krabat – na rozpuću wosuda“ je nimo profesionalnych dźiwadźelnikow něhdźe 80 domoródnych a regionalnych lajskich dźiwadźelnikow zastupjenych. Woni předstajeja typiske wjesne žiwjenje a serbske nałožki, kotrež spožčeja Krabatowym swjedźenskim hram wosebity flair.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND