Přewjele předpisow a zadźěwkow

srjeda, 18. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Njeswačidło (JK/SN). K horcej, ale při­wšěm wěcownej diskusiji dóńdźe na wčerawšim posedźenju Njeswačanskeje gmejnskeje rady. Hižo třeći króć běše delegacija Koslowčanow na posedźenje přichwatała, zo by žadanja wjesnjanow, wobnowić a zawěsćić wjesne wobswětlenje kaž tež zaručić wěsty a rjadowany wobchad přez wjes, potwjerdźiła.

Hižo wot apryla wočakuja, haj žadaja sej Koslowčenjo wotpowědne naprawy, kotrež gmejna dotal zwoprawdźić njemóžeše. Po słowach wjesnjanosty Gerda Schustera (CDU) su móžnosće gmejny tuchwilu wobmjezowane. Wjesne wobswětlenje hodźało so jenož přechodnje zaručić. Nastupajo wobchad přez wjes a hubjeny staw dróhi chcedźa tak spěšnje kaž móžno z wokrjesnym zarjadom za wobchad a dróhotwar na městnje wo tym rěčeć, kak móhła so naležnosć na dobro Koslowčanow rozrisać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND