W Hodźiju druhim pomhali

srjeda, 18. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Karl a Richard, kotrajž ze swojimaj swójbomaj w bywšim spomóžerskim domje w Hodźiju bydlitaj, staj wopomnjensku taflu wotkryłoj. Jimaj pomhaše předsyda Hodźijskeho domizniskeho towarstwa Peter Beer.  Foto: Constanze Knappowa Karl a Richard, kotrajž ze swojimaj swójbomaj w bywšim spomóžerskim domje w Hodźiju bydlitaj, staj wopomnjensku taflu wotkryłoj. Jimaj pomhaše předsyda Hodźijskeho domizniskeho towarstwa Peter Beer. Foto: Constanze Knappowa

Křesćanska lubosć k blišemu je w Hodźiju nětko na zornowcowej tafli dokumentowana, a z tym tohorunja wotrězk serbskich stawiznow wokoliny.

Hodźij (CK/SN). Wopomnjensku taflu za 140lětne skutkowanje spomóžerskeho domu su minjenu sobotu na Darinskej dróze 3 w Hodźiju wotkryli. Wot 1877 hač do 1941 namakachu tam wosyroćeni a wohroženi hólcy nowe doma. „Zo je tónle dom ze srjedźizny křesćanskeho wobydlerstwa nastał, na to směmy hišće dźensa hordźi być“, rjekny Hodźijski farar Christoph Rummel. Wo druhich so starać je po jeho słowach jedna z najwjetšich hódnotow křesćanskeje etiki.

Ideju za taflu měješe čłon Hodźijskeho domizniskeho towarstwa Klaus Kanzler, kiž so wo zwoprawdźenje projekta zaměrnje prócowaše. Stawizny spomóžerskeho domu su ze 150lětnym diakoniskim dźěłom w Hornjej Łužicy wusko zwjazane. W zwisku z jubilejomaj chce Hodźijske domizniske towarstwo klětu dokumentaciju wudać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND