Kaž druzy tež Cosimo Arca swojim rostlinam wšědnje tójšto wody ... poručenje

srjeda, 01. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Kaž druzy tež Cosimo Arca swojim rostlinam wšědnje tójšto wody přiliwa. Tak městnosć před jeho hosćencom La Nonna na Budyskej Hrodowej tež při tuchwilnej horcoće swój mediterany flair wobchowa. Budyšenjo a turisća wědźa sej tajku wobhladniwosć wažić. A při pryskanju z wodu so Arca tež sam rady wochłódźa. Foto: SN/Maćij Bulank

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND