Nowy puć nětko dotwarjeny

štwórtk, 27. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Z přetřihanjom banta su Birgit Weber, Stanij Ryćer, Angelika Just a Martin Stolle druhi wotrězk twarskeje naprawy, dróhu mjez Nowej Jaseńcu a Bóšicami wčera wote wrěli (wotlěwa). Foto: Feliks Haza Z přetřihanjom banta su Birgit Weber, Stanij Ryćer, Angelika Just a Martin Stolle druhi wotrězk twarskeje naprawy, dróhu mjez Nowej Jaseńcu a Bóšicami wčera wote wrěli (wotlěwa). Foto: Feliks Haza

Sakska, wokrjes a gmejna su w Bóščanskej gmejnje za dróhu inwestowali

Bóšicy (SN/MiR). Wot lěća hižo chwala sej wobydlerjo Bóščanskeje gmejny swoju K 7205. Je to nowa dróha z wotbočki S 100 pola Libona hač do Bóšic. Wčera bu druhi twarski wotrězk mjez Nowej Jaseńcu a Bóšicami oficialnje za wobchad wotewrjeny a z tym je twarska naprawa dokónčena. Při Parku 4 w Bóšicach běchu so wčera připołdnju zamołwići z boka Sakskeje, wokrjesa a gmejny kaž tež někotři wjesnjenjo zešli. Birgit Weber, přirjadnica Budyskeho krajneho rady rjekny: „Dźakowano dobremu hospodarskemu wuwiću we wokrjesu a stabilnemu połoženju etata je nam móžno kóžde lěto 20 milionow eurow do infrastruktury dróhow inwestować. Tele předewzaće je wokrjes zhromadnje z gmejnu přewjedł. Docyła bu do naprawy něhdźe 2,4 miliony eurow inwestowane.“ Gmejna je so wo dróhupřewodźacy chódnik, šěsć busowych zastanišćow, wobswětlenje wsow a zhromadny kanal za dešćikowu wodu starała.
wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND