Hodowna wustajeńca pokazuje 200 eksponatow

pjatk, 14. decembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Spočatk decembra su we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja hodownu wustajeńcu „Wohnjowoborne modele“ wotewrěli. Hač do spočatka januara 2019 je ekspozicija hišće přistupna.

Łaz (AK/SN). Kameradaj sedźitaj kóždy čas na start přihotowanaj na zadnimaj sydłomaj. Wohnjowoborne awto, lu­boz­nje we witrinje na lěsnym mochu wustajene, je z lěta 1966. Za Franka Schirmera z Łaza bě tale hrajka něhdy rjany hodowny dar. Znajmjeńša runje tak stare je wohnjowoborne jězdźidło z drjewa wot Eckeharda Hanki, tohorunja ze wsy. Skerje historiske su oldtimerowe modele Jörga Roblicka z Bórka, Daniela Ziegera z Hermanec a Huberta Hatwiga z Běłeho Chołmca. Cyłkownje 200 eksponatow lětuša hodowna přehladka we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja pokazuje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND