Lětsa w Radworju zaso chodojty pala

srjeda, 17. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Radwor (SN/MkWj). Masiwne poćežowanje wobydlerjow muchow dla bě wažny dypk wčerawšeho posedźenja Radworskeje gmejnskeje rady. Wjacori wobydlerjo wsow Minakałskeje kónčiny běchu toho­dla přišli. Gmejnski radźićel Sven Lorenz z Wjesela jich zastupowaše a problem rozłoži. Wjesnjanosta Wincenc Baberška (CDU) na to skedźbni, zo njeje najebać dotalne přepytowanja jasne, zwotkel so muchi bjeru. Minjene lěta běchu stajnje zaso na recyclingowy zawod w Drobach tukali, štož pak njeje dopokazane. Nětko chcedźa problem ze zamołwitymi wobswětoweho zarjada přepytować. Potrjecheni su tež wobydlerjo nakromnych wsow gmejny.

Dalše dypki dnjoweho porjada běchu skerje praktiskeho razu. Tak informowachu gmejnskich radźićelow wo planowanym přetwarje dwora Radworskeje wyšeje šule. Předewzaće je rozrjadowane do wjacorych fazow, kotrež chcedźa wotpowědnje financnym móžnosćam zwoprawdźić. Cyłkowne kóšty wobličeja mjeztym na njesnadne 250 000 eurow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND