Lětsa w Radworju zaso chodojty pala

srjeda, 17. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Radwor (SN/MkWj). Masiwne poćežowanje wobydlerjow muchow dla bě wažny dypk wčerawšeho posedźenja Radworskeje gmejnskeje rady. Wjacori wobydlerjo wsow Minakałskeje kónčiny běchu toho­dla přišli. Gmejnski radźićel Sven Lorenz z Wjesela jich zastupowaše a problem rozłoži. Wjesnjanosta Wincenc Baberška (CDU) na to skedźbni, zo njeje najebać dotalne přepytowanja jasne, zwotkel so muchi bjeru. Minjene lěta běchu stajnje zaso na recyclingowy zawod w Drobach tukali, štož pak njeje dopokazane. Nětko chcedźa problem ze zamołwitymi wobswětoweho zarjada přepytować. Potrjecheni su tež wobydlerjo nakromnych wsow gmejny.

Dalše dypki dnjoweho porjada běchu skerje praktiskeho razu. Tak informowachu gmejnskich radźićelow wo planowanym přetwarje dwora Radworskeje wyšeje šule. Předewzaće je rozrjadowane do wjacorych fazow, kotrež chcedźa wotpowědnje financnym móžnosćam zwoprawdźić. Cyłkowne kóšty wobličeja mjeztym na njesnadne 250 000 eurow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND