Kapałku móža ponowić

štwórtk, 27. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Wobšěrne twarske nadawki za wohnjoškit w zakładnej šuli přepodali

Hórki/Chrósćicy (JK/SN). Swoje poslednje posedźenje do lětnjeje přestawki a scyła poslednje wólbneje doby přewjedźechu Chróšćanscy gmejnscy radźićeljo wčera w domje Hórčanskeje wohnjoweje wobory. Za nahladnu ličbu naćiskow dyrbjachu­ so horcoty dla połnje koncentrować. Poměrnje lochki zazběh mějachu z tym, wobzamknyć wudospołnjace twarske wustawki za Chrósćicy a Hórki, za ležownosće, hdźež maja jednoswój­bowe domy nastać. K tomu poda zastupjerka planowanskeho běrowa Panse trěbne wujasnjenja. Po jednohłósnym wobzamknjenju wustawki zjawnje wupołoža. Woby­dlerjo kaž tež zastupjerjo zjawnych za­jimow změja tak składnosć, sej je bliže wobhladać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND