Budyski wokrjes we Wojerecach dale prezentny

pjatk, 05. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (AK/SN). Budyski wokrjes wostanje ze zarjadami we Wojerecach prezentny. Kaž wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU) njedawno měšćansku radu informowaše, budźe wot lěta 2020 w měsće 175 sobudźěłaćerjow wokrjesa. To je nimale dźesać procentow jadroweho wo­krjesneho zarjadnistwa inkluziwnje job-centera. Tuchwilu dźěła w Zusowym měsće­ 88 wokrjesnych přistajenych z wobłuka młodźina a socialne na Hrodowym naměsće, pjeć w přizwolerni wozydłow na Dillingenskej a 110 w job-centeru na Einsteinowej. Wokrjes steji za tele stejnišća a planuje z nimi dlěšodobnje tež po lěće 2025.

To wšo wuchadźa z kónčneje rozprawy nachwilneho poradźowaceho wuběrka k wokrjesnej reformje, kotryž měješe na dźesać lět wusměrjene dojednanje wo­krjesa Budyšin a z Wojerecami z lěta 2008 pruwować a znowa posudźować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND