Budyski wokrjes we Wojerecach dale prezentny

pjatk, 05. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (AK/SN). Budyski wokrjes wostanje ze zarjadami we Wojerecach prezentny. Kaž wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU) njedawno měšćansku radu informowaše, budźe wot lěta 2020 w měsće 175 sobudźěłaćerjow wokrjesa. To je nimale dźesać procentow jadroweho wo­krjesneho zarjadnistwa inkluziwnje job-centera. Tuchwilu dźěła w Zusowym měsće­ 88 wokrjesnych přistajenych z wobłuka młodźina a socialne na Hrodowym naměsće, pjeć w přizwolerni wozydłow na Dillingenskej a 110 w job-centeru na Einsteinowej. Wokrjes steji za tele stejnišća a planuje z nimi dlěšodobnje tež po lěće 2025.

To wšo wuchadźa z kónčneje rozprawy nachwilneho poradźowaceho wuběrka k wokrjesnej reformje, kotryž měješe na dźesać lět wusměrjene dojednanje wo­krjesa Budyšin a z Wojerecami z lěta 2008 pruwować a znowa posudźować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND