Na jedyn zaměr so dojednać

pjatk, 13. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
W gmejnje Ralbicy-Róžant maja mjez dwanaće radźićelemi pjeć nowych, mjez nimi dwě młodej žonje. Jedyn po druhim je wčera wječor na posedźenju w serbskej rěči spřisahał, swěru so zakonjow dźeržeć a na dobro gmejny skutkować.  Foto: Jan Kral W gmejnje Ralbicy-Róžant maja mjez dwanaće radźićelemi pjeć nowych, mjez nimi dwě młodej žonje. Jedyn po druhim je wčera wječor na posedźenju w serbskej rěči spřisahał, swěru so zakonjow dźeržeć a na dobro gmejny skutkować. Foto: Jan Kral

Jako poslednja we wobłuku zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe je so wčera wječor w Róžeńće lětsa w meji nowowu­zwolena gmejnska rada Ralbicy-Róžant skonstituowała.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND