Při twarnišćach často błyskaja

pjatk, 13. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

W Lejnje prawidłownje přespěšnych šoferow lepja

Budyšin (SN/mwe). Nimo stacionarnych błyskačow kaž w Chelnje abo Ćisku su přistajeni a specialisća Budyskeho krajnoradneho zarjada po puću, zo bychu z wosebje wuhotowanym awtom tež na wsach prawidłownje spěšnosć kontrolowali. To so tež wudani, dokelž mnozy wodźerjo awtow do „paslow“ zajědu, a krajnoradny zarjad ma z toho wob lěto tójšto přidatnych dochodow. Mnozy šoferojo pak na tym dwěluja, hač přeco na prawym městnje błyskaja, hdźež hrozy pěškam a kolesowarjam woprawdźe tež strach wobchada dla. W Starej Cyhelnicy na přikład steješe mobilny błyskač 29. julija dopołdnja při wosebje zarjadowanym twarnišću za kładźenje syće. Hdźež je hewak spěšnosć 50 kilometrow na hodźinu dowolena, bě wona tam wěsty čas na 30 km/h wobmjezowana.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND