Při twarnišćach často błyskaja

pjatk, 13. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

W Lejnje prawidłownje přespěšnych šoferow lepja

Budyšin (SN/mwe). Nimo stacionarnych błyskačow kaž w Chelnje abo Ćisku su přistajeni a specialisća Budyskeho krajnoradneho zarjada po puću, zo bychu z wosebje wuhotowanym awtom tež na wsach prawidłownje spěšnosć kontrolowali. To so tež wudani, dokelž mnozy wodźerjo awtow do „paslow“ zajědu, a krajnoradny zarjad ma z toho wob lěto tójšto přidatnych dochodow. Mnozy šoferojo pak na tym dwěluja, hač přeco na prawym městnje błyskaja, hdźež hrozy pěškam a kolesowarjam woprawdźe tež strach wobchada dla. W Starej Cyhelnicy na přikład steješe mobilny błyskač 29. julija dopołdnja při wosebje zarjadowanym twarnišću za kładźenje syće. Hdźež je hewak spěšnosć 50 kilometrow na hodźinu dowolena, bě wona tam wěsty čas na 30 km/h wobmjezowana.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND