„W srjedźišću rady njesteji“

štwórtk, 19. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Čestny wobydler Budyšina Christian Schramm a wyši měšćanosta Alexander Ahrens (SPD) Foto: SN/Maćij Bulank Čestny wobydler Budyšina Christian Schramm a wyši měšćanosta Alexander Ahrens (SPD) Foto: SN/Maćij Bulank

Budyšin (SN/at). Štwórć lětstotka bě Christian Schramm měšćanosta, potom wyši měšćanosta Budyšina. Z jeho mjenom je rozkćěw města po towaršnostnym přewróće zwjazany. Jako hłowa komuny ma wón zasłužby. Toho­dla je skupina wobydlerjow, mjez nimi dr. Ines Kellerowa a Jan Budar, namjetowała, Christianej Schrammej čestne wobydlerstwo spožčić. Měšćanska rada bě namjetej přihłosowała. Wčera wotmě so swjatočnosć w Dźiwadle na hrodźe.

Wyši měšćanosta Alexander Ahrens (SPD) wobkrući swojemu předchadnikej „njetypiske za mějićela zastojnstwa: wón rady w srjedźišću njesteji.“ Swoje připó­znaće wupraji mandźelskej Sabinje Schramm, kotraž jeho jara podpěrowaše. Fotowa pokazka wołaše wokomiki ze skutkowanja Christiana Schramma do pomjatka. Lawdator, wjelelětny financny měšćanosta Michael Böhmer, so jemu dźakowaše. Wón wobswětli žiwjenje a skutkowanje počesćeneho a pokaza z widom přitomnosće na přiběrace polarizowanje w towaršnosći. „Zacpěće demokratiskich institucijow je do towaršnosće kmane“, Böhmer skonstatowa.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND