AfD chce wobzamknjenje zběhnyć

srjeda, 19. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Při wobnowjenju Kamjenskeje halo­weje kupjele njemóže Budyski wokrjes tak postupować, kaž ma wotpohladane. To je dopóznaće z wuradźowanja předsydow frakcijow we wokrjesnym sej­miku z 1. přirjadnikom krajneho rady Udom Wićazom (CDU) 29. januara.

Budyšin (SN/at). Na wurjadnym posedźenju zaběra so Budyski wo­krjesny sejmik jutře, štwórtk, z tematiku Kamjenskeje płuwanskeje hale. Frakcija AfD bě próstwu wo zwołanje sejmika 3. februara w lisće krajnemu radźe Michaelej Harigej (CDU) zapodała, złožujo so na § 7, wot­rězk 5 jednanskeho porjada wokrjesneho sejmika.

Wuchadźejo z přepytowanja hospodarskosće, předstajeneho w nowembrje 2019 w techniskim wuběrku, z infor­maciskeho zarjadowanja k stawej dźěła z 22. januara a z posedźenja frakciskich předsydow pola 1. přirjadnika Uda Wi­ćaza chce frakcija AfD docpěć, zo wobzamknjenje z 13. meje 2019 zběhnu. „Zwěsćić je, zo njemóže wokrjesne zarjadnistwo mjenowane wobzamknjenje po wšěm zdaću wjace zeskutkownić“, piše frakciski předsyda AfD Henry Nitzsche krajnemu radźe Harigej.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND