AfD chce wobzamknjenje zběhnyć

srjeda, 19. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Při wobnowjenju Kamjenskeje halo­weje kupjele njemóže Budyski wokrjes tak postupować, kaž ma wotpohladane. To je dopóznaće z wuradźowanja předsydow frakcijow we wokrjesnym sej­miku z 1. přirjadnikom krajneho rady Udom Wićazom (CDU) 29. januara.

Budyšin (SN/at). Na wurjadnym posedźenju zaběra so Budyski wo­krjesny sejmik jutře, štwórtk, z tematiku Kamjenskeje płuwanskeje hale. Frakcija AfD bě próstwu wo zwołanje sejmika 3. februara w lisće krajnemu radźe Michaelej Harigej (CDU) zapodała, złožujo so na § 7, wot­rězk 5 jednanskeho porjada wokrjesneho sejmika.

Wuchadźejo z přepytowanja hospodarskosće, předstajeneho w nowembrje 2019 w techniskim wuběrku, z infor­maciskeho zarjadowanja k stawej dźěła z 22. januara a z posedźenja frakciskich předsydow pola 1. přirjadnika Uda Wi­ćaza chce frakcija AfD docpěć, zo wobzamknjenje z 13. meje 2019 zběhnu. „Zwěsćić je, zo njemóže wokrjesne zarjadnistwo mjenowane wobzamknjenje po wšěm zdaću wjace zeskutkownić“, piše frakciski předsyda AfD Henry Nitzsche krajnemu radźe Harigej.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND