Projekt najebać koronakrizu

pjatk, 27. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Wochožanski park błudźenkow wabi wosebje swójby zbliska a zdaloka. Tuchwilu pak je zawrjeny. Přiwšěm namołwja jeho spěchowanske towarstwo dźěći do molowanskeho wubědźowanja.  Foto: Joachim Rjela Wochožanski park błudźenkow wabi wosebje swójby zbliska a zdaloka. Tuchwilu pak je zawrjeny. Přiwšěm namołwja jeho spěchowanske towarstwo dźěći do molowanskeho wubědźowanja. Foto: Joachim Rjela

Łužiski park błudźenkow we Wochozach je koronakrizy dla tuchwilu za­wrjeny. Přiwšěm prócuja so sobudźěłaćerjo wo to, wobchować park w pomjatku wopytowarjow. Za to su wšelake ­akcije přihotowali.

Wochozy (AK/SN). Njewotwisnje wot wšěch starosćow we Wochožanskim parku błudźenkow molowanske wubědźowanje na temu jutry bjez přestawki dale běži. Na nim wobdźělić móža so dźěći z cyłeje Sakskeje kaž tež z dalšich kónčin. Prašane su originelne ideje wokoło jutrowneho zajaca. We Wochozach pytaja zdobom dobry portret ­jutrowneho zajaca. Wužiwać měli mali a wjetši wuměłcy za swoju twórbu w prěnim rjedźe format A 4. „Na wubědźowanju wobdźělić smědźa so dźěći w starobje třoch do dwanaće lět“, praji so Simone Beyer, zamołwita za zjawnostne dźěło a za marketing spěchowanskeho towarstwa Łužiski park błudźenkow. „Wu­znamjenić chcedźa najlěpše abo najžortniše abo najporadźeniše twórby, cyle po tym, kaž to recipient widźi, w třoch starobnych skupinach. W prěnjej budu to molowanki abo paslenki třoch do pjećlětnych, w druhej te šěsć- do wosomlětnych a w třećej skupinje wuměłske twórby dźewjeć- do dwanaćelětnych.“ Na kóždy pad měł kóždy swoje předmjeno a swójbne mjeno podać.

Portrety pósćelće prošu spěchowanskemu towarstwu Łužiski park błudźenkow, Parkowa 7, 02943 Wochozy. Dobyćerjo móža so wjeselić. Na nich čakaja wulkotne myta, kaž na přikład zastupne lisćiki do wólnočasnych zarjadnišćow łužiskeho regiona.

Njejasne dotal je, hdy dobyćerjo wo swojim zbožu zhonja. Rozpřestrěća koronawirusa a powšitkowneho postajenja Sakskeje dla ma park błudźenkow wrota nachwilnje za­wrjene, kaž Simone Beyer w aktualnej nowinarskej zdźělence pisa. „Chcemy našich wopytowarjow a sobudźěłaćerjow škitać“, wona rozłožuje, „nadźijamy so, zo směmy bórze zaso mnohich hosći w naši parku witać.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND