Namaj pobrachuje so wuchodźować

wutora, 31. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Serbske Nowiny namołwjeja swojich čitarjow pod nadpismom „Wostanjemy doma!“ dopisować, što za čas koronakrizy takle doma abo w zahrodce činiće. Kak kreatiwni sće a što wam k přeprěčenju tohole ćežkeho časa takle do mysli přińdźe, z čim móhli so zaběrać? Pisajće nam na . K tomu podajće prošu hesło „Wostanjemy doma!“ Čakamy na waše dopisy, wobrazy a rysowanki a wuprajamy hižo nětko wutrobny dźak. Sonja Krječmarjowa z Budyšina je so pjera jimała a piše:

Tež mój z mandźelskim smój potrjechenaj wot koronawirusa. Běchmoj na dowolu w Egyptowskej. Wróćolět bě hižo mały dyrdomdej. Dyrbjachmoj štyri dny zašo wróćo hač planowane, a potom su zabyli nas informować, hdy bus na lětanišćo wotjědźe. Dyrbjachmoj tuž 40 kilometrow z hotela do Hurghady z taksijom jěć. Lětanišćo bě kopate połne, lětadło hotowa katastrofa (stare a wuske), ale běchmoj na­jebać to wjesołaj, jako w Lipsku přizemichmoj – byrnjež naju awto na Drježdźanskim lětanišću stało.

Tak smój znajmjeńša po dlěšim času zaso jónu dožiwiłoj, kak derje móžeš z ćahom po puću być. Po tym zo awto zaso mějachmoj, smój na awtodróhu jěłoj w nadźiji, zo budźemoj spěšnje w Bu­dyšinje. Ale w powěsćach prajichu, zo so na awtodróze wot pólskeje mjezy hač ­do Porchowa awta kopja. Hižo na wotbóčce Ohorn naju policija na to skedźbni, a tak podachmoj so po wjeskach domoj do ­Budyšina.

Po nawróće smój so na koronahotline přizjewiłoj, a tam namaj prajachu, zo dyrbimoj hač do 1. apryla do karanteny, dokelž słuša Egyptowska k rizikowym kónčinam. Kóždy dźeń dyrbimoj dwójce temperaturu měrić, štož strowotniski ­zarjad hdys a hdys telefonisce kontroluje. Dny naju karanteny su bórze nimo, a chorobne symptomy žane nimamoj. Ale wězo namaj pobrachuje so na čerstwym powětře wuchodźować abo so tež tróšku w zahrodce zaběrać.

Dyrbju pak na tym městnje prajić, zo sym w minjenych dnjach wjele telefo­natow dóstała – tež, dokelž mějach narodniny – a mějach tak dobry zwisk „do swěta“.

Wutrobny dźak wuprajam swojej susodce a swojej bywšej koleginje Beatrix Weiserowej, kotrejž stej za naju naku­powałoj a naju tak zastarałoj.

Nadźijam so, zo maće so wšitcy po postajenjach, wostańće po móžnosći doma a předewšěm: Wostańće strowi!

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND