Koncept 2plus dale zwoprawdźeć

srjeda, 01. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )
 Karl-Heinz Schütze  Foto:  Andreas Kirschke  Karl-Heinz Schütze Foto: Andreas Kirschke

Wo połojčnosćach Karl-Heinz Schütze nidźo­ njedźerži. „Hdyž so gratu přimaš, da porjadnje“, je dewiza 61lětneho Wojerowčana. Wot 2014 do 2019 bě wón po­ra­dźowacy wobydler we Wojerowskej přiradźe za serbske naležnosće. Na to chce nawjazać. Čornochołmčanski Krabatowy młyn ma dale rosć a wuprudźeć. Model Witaj w Němčanskej pěstowarni „Pumpot“, kotraž je w nošerstwje Serbskeho šulskeho towarstwa, dyrbi dale hić. Na to nawjazowacy koncept 2plus na Handrija Zejlerjowej zakładnej šuli ma so konsekwentnje dale zwoprawdźeć. To wšo jemu na wutrobje leži. „Trjebamy serbšćinu tež na přichodnej wyšej šuli. Po móžnosći měli tam tohorunja předmjety kaž zemjepis, biologiju a stawizny w serbskej rěči podawać. Personal zawěsćić měło kultusowe ministerstwo.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND