Wutwar interneta postupuje

srjeda, 01. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Na mnohich serbskich wsach su zakładne twarske dźěła za instalowanje spěšneho interneta zdokonjane, na někotrych hižo z  lěpšich wuměnjenjow čerpaja. Tuchwilu dźěłaja předewzaća mjez druhim tež w Bóšicach, kaž tule pólska firma w nadawku Telekom, kotraž škleńčnonićowy kabl do zemje kładźe.  Foto: Feliks Haza Na mnohich serbskich wsach su zakładne twarske dźěła za instalowanje spěšneho interneta zdokonjane, na někotrych hižo z lěpšich wuměnjenjow čerpaja. Tuchwilu dźěłaja předewzaća mjez druhim tež w Bóšicach, kaž tule pólska firma w nadawku Telekom, kotraž škleńčnonićowy kabl do zemje kładźe. Foto: Feliks Haza

Pólscy dźěłaćerjo začuwaja, zo su mjez Serbami witani

Budyšin (SN/MiR). We wokrjesu Budyšin maja dalše dotal dosć njezastarane domjacnosće spěšny internet dóstać. Wo­krjesny sejmik bě 2. decembra 2019 wobzamknył, přihotować wupisanje za přistup k šěrokopasmowej syći we wokrjesu. Na to staji wokrjes próstwu wo spěchowanske srědki za Cluster 10 za šule a chorownje kaž tež za přemysłowe a industrijne přestrjenje. W měrcu su wotpowědne přizwolenja Zwjazka w zarjadnistwje dóšli, zdźěli wokrjes. Próstwu wo spěchowanje přemysłownišćow a industrijnišćow pak Zwjazk hišće pruwuje. W běhu přichodnych tydźenjow chcedźa trěbne nadawki wupisać a přepodać.

Koronapandemije dla wšak njehodźi so hišće rjec, hač hodźa so planowane dźěła za wutwar terminej wotpowědnje přewjesć. Aktualne połoženje wuskutkuje so tež na hłubokotwarske předewzaća a jich kapacity. Tuchwilu koncentruja so dźěła na zjawny rum, zo njeby ke kontaktam mjez sobudźěłaćerjemi předewzaćow a wobydlerjemi dóšło. Twarske naprawy w jednotliwych domskich woby­dlerjow pozdźišo nachwataja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND