Přiroda ma swójske prawidła

srjeda, 13. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Hoberski dub w Delnjej Hórce so njepoda. Wjacore razy su njeznaći hižo spytali ­prastary štom zamiškrić a wotpalić. Poradźiło pak so jim to njeje. Wjesnjenjo čuja so ze „swojim“ starym dubom wusko zwjazani a su tuž wjacore plakaty spaslili a wokoło njeho zestajeli, z kotrymiž dopominaja so na rjane dožiwjenja pod dubom a namołwjeja ludźi, wšitko za jeho zachowanje činić. A próstwy a namołwy wo zachowanje prawdźepodobnje płody njesu, a přiroda tohorunja to swoje přida. Mjeztym ma štomisko znowa młode hałžki a łopjena – zawěsće tež k wjeselu Delnjohórčanow. Přiroda dźě ma swójske prawidła. Foto: Maćij Bulank

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND