Zdźěłaja hospodarski plan za lěće 2020 a 2021

srjeda, 13. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Wulka Dubrawa (CS/SN). Po nimale dwu­měsačnej přestawce su so minjeny štwórtk zapósłancy Wulkodubrawskeje gmejnskeje rady zaso schadźowali. Zo bychu wukazy w zwisku z koronapandemiju na wuradźowanju dodźerželi, přewjedźechu posedźenje we wjacezaměrowej rumnosći tamnišeje šule. Tam maja wjac městna a móža trěbny wotstawk połdra metra dodźeržeć.

Wjesnjanosta Lutz Mörbe (njestronjan) chwaleše staršich gmejny, zo su swoje „dźěći woprawdźe jenož we woprawdźitych nuzowych padach w pě­sto­warni a horće zastarać dali. Wšitkim bě to­ wulke wužadanje, kotrež pak smy njekomplikowanje a ze strowym čło­wje­skim rozumom rozrisali.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND