Za runohódnu dwurěčnosć

štwórtk, 14. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Dwurěčny popis w jenakej wulkosći na nowej tafli w Lubjencu  Foto: Julian Nyča Dwurěčny popis w jenakej wulkosći na nowej tafli w Lubjencu Foto: Julian Nyča

Nowonastajene wjesne a měšćanske tafle su w jenakej wulkosći popisane, dlěšodobnje pak wšitke wuměnja

Němčina a serbšćina stej we Łužicy runohódnej rěči. Wotpowědnej zapiskaj namakamy we wustawomaj Braniborskeje kaž tež Sakskeje. W praksy to mjez druhim woznamjenja, zo maja zjawne zarjadnišća, zastanišća zjawneho wobchada a pućniki dwurěčnje popisane być. Tele předpisy zwoprawdźić je proces, z kotrymž na wšelakorych runinach rozdźělnje wobchadźeja.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) Dotal bjez zawjazowaceho rjadowanja je „znamješko 385“. Foto: SN/Hanka Šěnec
dalši wobraz (2) Stara, ručnje wuporjedźena wjesna tafla w Baćonju z rozdźělnej wulkosću pisma
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND