W Hamorje staršiski pjenjez zwyša

srjeda, 15. julija 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Z jeničkim hłosom wjace su w Hamorje wobzamknyli, zwyšić staršiski popłatk za zastaranje dźěći w dnjowych přebywanišćach. Rozsudźili su to tamniši gmejnscy radźićeljo na swojim póndźelnym posedźenju.

Hamor (CK/SN). Nětko maja starši na dźěćo a měsac w žłobiku šěsć eurow, w pěstowarni tři eura a w horće dwaj euraj wjace zapłaćić. Gmejna Hamor za zastaranje dźěći lětnje 1,7 milionow eurow wudawa. Stajnje 30. junija ma wona přerězne kóšty za jedne městno zwěsćić. ­Nawoda hłowneho zarjada Arian Leffs je wuličił, zo dźewjećhodźinske zastaranje dźěsća w žłobiku wob měsac 1 152 eurow płaći, za čož dóstawa gmejna wot Sakskeje 255 eurow. Starši płaćachu dotal 208 eurow. Gmejna ma zbytk zaručić, štož wučinja 689 eurow.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND