Lěpši datowy škit trěbny

štwórtk, 07. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Po kontrowersnej debaće rozdźělne měnjenja w gmejnskej radźe

Trjebin (AK/SN). Přichodnje změje Trjebinska gmejna eksterneho społnomócnjeneho za datowy škit. To je wčera wjetšina jeje radźićelow rozsudźiła. Nadawk přewozmje Lipšćanska prawizniska towaršnosć KSMD, zastupjena přez pra­wiznika dr. Sebastiana Schmucka. Z nim su pawšalny měsačny honorar 190 eurow dojednali.

Po słowach wjesnjanosty Waldemara Locke (CDU) běchu dotal z datowym škitom salopnje wobchadźeli. Nastork bě jemu posedźenje radźićelow w decembru. Tehdy wón namjetowaše, zo měła gmejna Trjebin z Łužiskeho kruha wustupić, štož parlamentownicy na kóncu wot­pokazachu. Do toho běchu woni list rěčnikow kruha dóstali z próstwu, přećiwo tomu hłosować. Locke pak wo tym ničo wědźał njeje. „Sposrědkować daty gmejnskich radźićelow bjez přihłosowanja ­kóždeho jednotliwca njeje dowolene a woznamjenja zranjenje wosobinskich prawow“, wjesnjanosta wčera argumen­towaše. Tohodla wabješe wón za społnomócnjeneho za datowy škit.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND