Wužitk a zamołwitosć zwjazać

póndźela, 01. měrca 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Worklečanski wjesny hat je stajnje zaso městnosć, wokoło kotrejež so ludźo rady wuchodźuja. Na kupje su hižo wjacore generacije wobydlerjow a jich hosćo krasne swjedźenje přewjedowali. Wjesnjanosta Franc Brusk (CDU) nětko zhromadnje z gmejnskimi radźićelemi wo tym rozmysluje spožčić hatej dalši, romantiski napohlad. Chce tam wudźerjam dobre wuměnjenja wutworić, zo móža w haće ryby łójić.  Foto: Feliks Haza Worklečanski wjesny hat je stajnje zaso městnosć, wokoło kotrejež so ludźo rady wuchodźuja. Na kupje su hižo wjacore generacije wobydlerjow a jich hosćo krasne swjedźenje přewjedowali. Wjesnjanosta Franc Brusk (CDU) nětko zhromadnje z gmejnskimi radźićelemi wo tym rozmysluje spožčić hatej dalši, romantiski napohlad. Chce tam wudźerjam dobre wuměnjenja wutworić, zo móža w haće ryby łójić. Foto: Feliks Haza

Woklečanska gmejnska rada rozmyslowanja wo haće nastorčiła

Worklecy (JK/SN). Rjany to wobraz: wudźerjo steja na brjoze hata a čakaja, zo ryby­ za wudu cybaja. Ryby su samoplahowane, wo hat so wudźerjo sami staraja a woda je čista. Tajku abo podobnu wiziju ma Worklečanski wjesnjanosta Franc Brusk (CDU), jako wo tym rozmyslowaše, wjesny hat z kupomaj snano wudźerjam přena­jeć. Ideju předstaji wón minjeny štwórtk Worklečanskej gmejnskej radźe jako zakład płódneje diskusije. K tomu bě sej facho­wu pomoc Kamjenskeho wudźer­skeho towarstwa skazał. Tamniši před­syda Dieter Arnold rozłoži radźi­ćelam zakon­ske zakłady móžneho wotnajenskeho zrěčenja mjez wudźerjemi a gmejnu. Kamjenske wudźerske towarstwo ma nastu­pajo wotnajimanje hatow w gmejnach hižo dobre nazhonjenja, a tak móhli­ je tež za Worklečanski wjesny hat nało­žować.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND