Wulka pomoc woporam wohenja

srjeda, 01. februara 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Wutrobnu gestu nazhoni Bianca Kuckei njedawno we Wulkich Ždźarach. Jens Gerber, předsyda wosadneje cyrkwinskeje rady Ewangelskeje wosady Wulkich Ždźarow, přepoda jej symbolisce dar tysac eurow.  Foto: Andreas Kirschke Wutrobnu gestu nazhoni Bianca Kuckei njedawno we Wulkich Ždźarach. Jens Gerber, předsyda wosadneje cyrkwinskeje rady Ewangelskeje wosady Wulkich Ždźarow, přepoda jej symbolisce dar tysac eurow. Foto: Andreas Kirschke

Loni nazymu je so palenja kabla dla swójbny dom Bianci Kuckei we Wulkich Ždźarach wotpalił. Nětko dósta wona pjenježny dar tamnišeje cyrkwinskeje wosady.

Wulke Ždźary (AK/SN). Wjeselo rozswětla mjezwočo Bianci Kuckei. Z tajkej překwapjenku njebě ličiła. Jens Gerber, předsyda wosadneje cyrkwinskeje rady Ewangelskeje wosady Wulke Ždźary, přepoda jej symbolisce dar we wysokosći tysac ­eurow. Wobydlerka je ze swojej swójbu po zahubnym wohenju loni w oktobrje bjez swójskeho bydlenja. Kóžda pomoc je jej witana. „Wjeselimy so jara. Wutrobny dźak za tutón spomóžny dar“, rjekny wona a přida: „Pjenjezy budźemy sej nabok połožić a lutować. Štó wě, kajke kóšty dyrbimy hišće njesć – hladajo na zawěsćenje, prawiznika abo dalše naležnosće.“

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND