Sportownja ma wosebitosće

štwórtk, 02. měrca 2023
artikl hódnoćić
(0 )
W nowej Bartskej sportowni staj sej Frank Nowak (nalěwo) a Marko Šiman hižo raz bul přihrałoj. Sportownju za 3,7 milionow eurow su předwčerawšim přepodali.  Foto: Werner Lindner W nowej Bartskej sportowni staj sej Frank Nowak (nalěwo) a Marko Šiman hižo raz bul přihrałoj. Sportownju za 3,7 milionow eurow su předwčerawšim přepodali. Foto: Werner Lindner

Šulerjo budu nowu halu hakle pozdźišo wužiwać móc

Bart (WL/SN). Posledni dźeń februara dóstachu wobydlerjo Barta swoju nowu sportowu halu z jednym hrajnišćom přepodatu. Mjeztym, zo Budyski krajny rada Udo Wićaz, Malešanski wjesnjanosta Matthias Seidel, (wobaj CDU) planowar Thomas Schmidt a sportowy wučer Dirk Beckert symboliski banćik přetřihachu, so zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Marko Šiman (CDU) a předsyda Bartskeho sportoweho towarstwa Frank Nowak hižo raz w hali pospytaštaj a sej bul přihrawaštaj. Wšitcy měnjachu, zo je so 3,7 milionow eurow drohi twar derje poradźił.

Wot fundamenta hač pod třěchu wuznamjenja so nowa sportownja přez někotre wosebitosće, kotrež swojeho runjeća pytaja. Geologiskich wobstejnosćow dla steji twar na 41 stołpach. Wjerch z wocloweho betona je dalša wosebitosć. Zo móhli woclowe nošaki do hotoweho hrubeho twara zasadźić, běchu měrne ruce a milimeterska dokładnosć prašane. Kaž planowar rjekny, běštej to wužadani, z kotrymiž so twarscy dźěłaćerjo hewak wšědny dźeń zaběrać njetrjebaja.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND