Milinu chcedźa sami produkować

póndźela, 22. meje 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Kulow (AK/SN). Při Kulowskej měšćanskej wodočisćerni ma bórze na zemi instalowana fotowoltaikowa připrawa nastać. Tole zdźělichu na zašłym posedźenju měšćanskeje rady. Wuběrk za přepodaće twarskich nadawkow bě do toho wotpowědny nadawk we wobjimje 103 000 eurow firmje Solar Netzker ze Šćeńcy we Łazowskej gmejnje přepodał.

„Připrawa ma milinu za našu swójsku potrjebu produkować“, rozłoži nawoda měšćanskeho twarskeho wotrjada Stephen Rachel. Dyrbimy na wysoke kóšty reagować. Tohodla je připrawa trěbna.“ Do hospodarskeho plana běchu za inwesticiju 250 000 eurow zapisali. Dokelž dyrbja nětko tójšto mjenje wudać, móža swoje wudawki za milinu dale znižić, praji Stephen Rachel.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND