Festiwal wrotow w Žylowje

póndźela, 10. julija 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Zaso jónu je Edwin Bröse škit přewinył, zo by centralnje łakacych sobuhrajerjow posłužował.  Foto: Georg Zielonkowski Zaso jónu je Edwin Bröse škit přewinył, zo by centralnje łakacych sobuhrajerjow posłužował. Foto: Georg Zielonkowski

SJ Žylow – FC Energija Choćebuz 0:28 (0:13)

Zestawa Energije: Pischon – Bröse, Slamar, Campulka, Hasse, Pelivan, Hofmann, Oesterhelweg, Ndualu, Thiele, Bektas / druhi połčas: Pischon – Borgmann, Campulka, Juckel, Milde, Slamar, Putze, Kujović, Halbauer, Euschen, Hildebrandt.

třělcy wrotow: Euschen (5), Hildebrandt (5), Thiele (4), Ndualo (3), Oesterhgelweg (2), Bektas (2), Hofmann, Putze, Borgmann, Campulka a Kujović (1), a dwoje samowrota wokrjesneho wyšeho ligista

Zo je SJ Žylow před 1 125 přihlado­warjemi, jako zastupjer pjeć klasow hłubšo zasydleneje wokrjesneje wyšeje ligi ­zwoprědka absolutnje bjezwuhladnje do testoweje hry startował, bě kóždemu jasne. Tola jako bě wuslědk spóznajomny, kotryž njeběchu do toho wočakowali, prawowaše (hadern) trenar Uwe Kleemann potom tola ze swojim hrajerjemi: „Kak jednorje my tu wrota dóstawamy, je ­lědma móžno a nimale njepřijomne. Ale sezona je ke kóncej, dźensa mamy ni­male 30 stopnjow, a Energija měješe drje tak prawy lóšt, nas tu blamować!“

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND