Dorostowe koparske turněry na jubilejnym kóncu tydźenja

wutora, 11. julija 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Młodźina D Sokoła Ralbicy/Hórki njeje jenož wuspěšnje sezonu 2022/2023 z wokrjesnym mišterstwom a postupom zakónčiła, wona doby tež wulki turněr we wobłuku jubilejneho swjedźenja. Markus Brüss Młodźina D Sokoła Ralbicy/Hórki njeje jenož wuspěšnje sezonu 2022/2023 z wokrjesnym mišterstwom a postupom zakónčiła, wona doby tež wulki turněr we wobłuku jubilejneho swjedźenja. Markus Brüss

We wobłuku 100lětneho wobstaća su Sokoljo z Ralbic před něšto dnjemi hnydom štyri dorostowe koparske turněry přewjedli. Hižo pjatk, 30. junija, hrajachu na jednej połojcy hólcy młodźiny D Sokoła Ralbicy/Hórki přećiwo serbskej wubrance samsneje starobneje klasy. Wokrjesny mišter z Delan so w tutej hrě ze 4:2 přesadźi. To pak njebě jenički dorostowy sportowy podawk.

Runočasnje kopachu pjatk popołdnju na tamnym polu najmłódši koparjo do bula, tak mjenowane bambinije. Do Ralbic běštej dwě mustwje z Njebjelčic a jedne z Pančic-Kukowa přijěli. Sokołki a Sokoljo wutworichu tři domjace cyłki. W tak mjenowanym funino-modusu hrajachu potom stajnje třo přećiwo třom a to sydom mjeńšinow dołho. Potom hraješe kóždy přećiwo kóždemu a z tym běchu mali koparjo chětro hordźi na swójski wukon. Tuž sej wšitcy rjanu 100lětnu medalju zasłužichu, kotruž je Dawid Statnik, předsyda Domowiny, jako kmótr tutoho turněra wobstarał.

Wubědźowanje starobneje klasy młodźina E

wozjewjene w: Sport

Galerija

dalši wobraz (1) Dorostowe koparki a koparjo ze wšěch serbskich koparskich towarstwow su so na wjacorych turněrach wobdźěli a wšitcy medalju z rukow předsydy Domowiny Dawida Statnika dóstali.
dalši wobraz (2) Vojtěch Melša, Jakub Sklenář (wotlěwa, Spálené Poříčí) a Linus Hrjehor su w Ralbicach zhromadnje kopańcu hrali.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND